Beskära Äppelträd: Hur, När & Varför? (Guide)

Låt oss prata lite mer djupgående om varför, när och hur man beskär äppelträd, i denna guide där vi detaljerat går igenom dessa tre aspekter av att beskära äppelträd.

Väldigt få människor gillar tanken av att tunna ut sina grönsaksträdgårdar eller beskära sina fruktträd. Det är själva idén kring att ta bort en växt eller en del av en växt som växer bra som ligger bakom denna tanke. Sanningen är att när man gör det korrekt leder korrekt beskärning av fruktträd till bättre fruktskördar.

Att ha ett äppelträd i trädgården innebär enkel åtkomst till härliga frukter, men det kommer till priset av att det krävs grundläggande underhåll och skötsel av ett fruktträd. Detta inkluderar beskärning av trädet årligen.

Beskärning av ett äppelträd är inte det enklaste man kan ägna sig åt, men det är viktigt att förstå vissa grunder – inklusive när man ska klippa, när man inte ska göra det, varför, och framförallt hur man gör.

Det finns blandade åsikter om huruvida beskärning av ett äppelträd fungerar på samma sätt som beskärning av andra fruktträd i en trädgård.

Ta till exempel persikoträd och nektarinträd, som bara producerar frukt på tillväxt från föregående säsong. Dessa typer av träd behöver mycket beskärning.

Äppelträd och päron ligger snarare i andra änden av behovsspektrumet, eftersom de producerar frukt på långlivade grenar som funnits en längre tid. Därför behöver äppelträd mindre beskärning och mindre arbete. Mellan dessa två ytterligheter finns alla dina andra fruktträd.

 • Samma princip som diskuteras om äppelträd i denna artikel appliceras också till päronträd.

Så växer ett äppelträd

Till att börja med är det viktigt att förstå hur ett äppelträd växer och producerar frukt. Då förstår man bättre hur beskärningen ska gå till.

Varje år kommer äppelträdet att få nya utväxter, likt alla träd får. Detta innebär att nya skott utvecklas och växer. Befintliga grenar får också ny tillväxt varje säsong.

För att avgöra var den här nya tillväxten börjar, leta efter en ring eller ett band av vävnad som helt omger skottet. Det är viktigt att kunna se var den nya tillväxten börjar när det gäller beskärning.

Samtidigt som ditt träd får ny tillväxt, skapar det också nya blomknoppar under säsongen före blomningen. Så till exempel: den här kommande sommaren får äppelträdet blomknopparna som kommer att öppnas och blomma nästa vår!

Knopparna utvecklas vid spetsen av korta skott och på sporer (korta tjocka tillväxter på grenar), i äppelträd. Blomknoppar är mer runda i form och stora vid knoppens grund, jämfört med de knoppar som senare utvecklas till att bli löv.

Knoppar som utvecklas längs ett skott utvecklas sällan till blommor. Året därpå kan de växa till sporer som utvecklar blomknoppar, om de inte beskärs felaktigt och istället utvecklar nya skott.

När man beskär äppelträd

beskära äppelträd under tidig vår eller senvintern

Senvinter eller tidig vår, medan trädet fortfarande är i vinterdvala och innan aktiv tillväxt har börjat för säsongen, det är den bästa tiden att beskära äppelträd. Knoppar är vid detta skede lättare att identifiera och arbeta runt, och skärsnitt har en chans att hela sig innan insekter kommer för året, lite senare på våren.

Beskär du ditt äppelträd vid denna tidpunkt kommer mindre effekt på vinterhärdigheten och den allmänna trädhälsan att observeras. Beskärning minskar vinterhärdigheten i liten utsträckning. Dessa effekter gör trädet lite mer mottagligt för vinterskador från kraftigt låga temperaturer.

Sommarbeskärning kan göras i slutet av juli eller augusti, men detta medför en risk att försvaga trädet. Ett svagt träd något före fruktskörden kan leda till en minskning av fruktstorlek och kvalitet, eller en ökad risk för att grenar brister, när de är fyllda med frukt.

Varför man beskär

På samma sätt som att gräs måste klippas, och att en människas hår då och då måste klippas för en regelbundet god hälsa (och för att se snyggt ut), så måste ett äppelträd beskäras.

Ditt äppelträd drar nytta av regelbunden beskärning. Detta är anledningarna:

 1. För mycket skuggning genom det inre av trädet eller på nedre grenar är dåligt. Brist på solljus minskar blomningen och försvagar grenarna.
 2. Beskärning förbättrar luftcirkulationen för att minska förekomsten av skadedjur och sjukdomsproblem.
 3. Det tar bort döda och döende grenar.
 4. Att hålla trädet på en hanterbar höjd gör det lättare att komma åt när det är dags att plocka äpplen.
 5. Det uppmuntrar större, hälsosammare frukt om det görs rätt. Mindre frukt på ett träd leder till större äpplen: Ett träd som är överfullt av frukt ger mindre äpplen under säsongen.

Tänk på det här: Ett träd har en viss mängd resurser, i form av näring och energi. Det har bara tillgång till en viss mängd vatten, solljus och näringsämnen per säsong. Frukten på grenarna samsas om dessa resurser. Om man beskär trädet så att det bär färre äpplen, så betyder det att var och en av äpplena får en större bit resurser till att växa större och bättre. Mer frukt i och med att man inte beskär, innebär i motsats färre resurser till varje äpple, vilket resulterar i äpplen som är mindre i storlek och med mindre smak.

Så gör du för att beskära äppelträd!

Låt oss nu gå på hur du beskär ditt äppelträd. Guiden nedan till beskärningen innehåller de grundläggande formerna du kan beskära ditt träd utefter, de snitt du behöver göra, samt verktyg du ska ha till hands för att använda och de faktiska stegen för beskärning.

3 olika trädformer

äppelträd

Det finns tre grundläggande sätt att forma ditt äppelträd.

 1. Naturlig form
  • En naturlig form betyder helt enkelt att du låter ditt träd växa, med lite beskärning. Detta betyder ofta ett stort träd som är svårt att nå toppen av och som har mindre äpplen totalt sett. Medan vissa människor föredrar denna form, är det inte den bästa formen för ditt träds hälsa.
 1. Formas till en specifik form.
  • Enstaka ledare: ett träd med en huvudsaklig stam som dominerar och växer uppåt, har flera sidogrenar orienterade horisontellt från huvudstammen och många fruktgrenar som härstammar från sidogrenarna. Bra för träd som är naturligt korta.
  • Flera ledare: en stam med två eller flera dominerande grenar som växer uppåt och vinklar ut sig från trädets centrum. Denna stil hjälper till att bibehålla ett kortare träd när du odlar en fullstor sort.
 1. Spaljerad för att passa ett litet utrymme.
  • När ett träd beskärs till en mer spaljerad form beskärs det för att växa längs med en vägg eller spaljé. Detta skapar ett vinliknande “platt” träd. Detta är inte ett naturligt tillväxtmönster för fruktträd, men det kan fungera för de trädgårdsmästare som har begränsat med gårdsutrymme.

2 typer av nedskärningar

Det finns två grundläggande typer av beskärningstyper: gallring och skärning. Skillnaden mellan dem ligger i hur mycket av ett skott eller en gren som tas bort och hur det påverkar det totala antalet grenar på ditt träd. I allmänhet minskar gallringarna den totala mängden grenar på ditt träd, medan skärningar ökar antalet genom att uppmuntra till ny skotttillväxt.

Förtunnande snitt: det fullständiga avlägsnandet av skottet eller grenen med snitt vid själva “basen” av grenen eller skottet, där man alltså avlägsnar hela bitar. Denna typ av klippning har minimal inverkan på trädets utseende. Det är användbart för att ta bort döda grenar eller när trädet har ett för stort antal skott eller grenar. Tunnare snitt kommer att öka utvecklingen av blomknoppar.

Nedskärande snitt: Avlägsnande av en del av skottet eller grenen så att en del av det förblir på trädet. Rubriksnitt är användbara för att förkorta grenar. Nedskärningen ändrar riktningen i vilken skottet eller grenen växer och ändrar därför trädets utseende. Det förnyar också knopparna och skotten som ligger närmast snittet.

Beskärningsverktyg

Ett moget äppelträd kommer att ha grenar av olika storlek, så du behöver ett par olika verktyg för att få jobbet gjort effektivt.

Handsekatör
Även känd som handbeskärare eller beskärningsax. De är små i storlek för att passa bekvämt i din hand. De fungerar bra för små grenar som är lätta att nå.

Större sekatör
En bra sekatör skär igenom små till medelstora grenar och förlänger din räckvidd lite. Långa handtag gör att du når grenar högre upp, samt att de ger mer skärhävstång för att göra tjockare snitt mindre tunga att göra.

Såg
Detta är ett måste för större grenar. Det rekommenderas att använda en såg för allt som har en större diameter än 3 cm, fastän sekatören kan göra jobbet.

Det är viktigt att dina verktyg är vassa och rena när du beskär fruktträd eller något annat träd för den delen. Vassa verktyg resulterar i snitt som snabbt skär igenom grenar eller stammar utan att lämna en taggig, grov kant där snittet görs.

Innan du börjar beskära äppeltradet kan du behandla dina verktyg med isopropylalkohol och låta dem lufttorka. Alkoholen desinficerar metallen.

Fukta en ren trasa med isopropylalkohol och torka försiktigt sågbladet eller sekatören. Detta förhindrar överföring och korskontaminering av svamp- eller sjukdomsproblem som kan ha plockats upp från andra växter eller träd i din trädgård.

När du är klar för dagen, torka försiktigt bort sågspån och trädsaft med en trasa.

Beskärning av äppelträd i 5 steg

Äppelträdsbeskärning inte är en snabb process. Det kan ta mycket arbete beroende på projektets omfattning och ditt äppelträds nuvarande tillstånd. Den grundläggande logiken bakom beskärningen är dock enkel.

 1. Bedöm ditt träd till att börja med. Titta på trädets storlek och form, var noga med att notera trånga delar, döda grenar och grenar som är högre eller längre än vad du vill att de ska vara. Detta hjälper dig att bestämma vad som behöver beskäras och vilka snitt som behöver göras.
 2. Ta bort alla döda (torra) grenar. Ta först bort dött eller skadat trä eller sjuka grenar. Vid denna punkt tar du också bort eventuell ny tillväxt från huvudstammen.
 3. Skapa den övergripande formen du önskar. Fixa den övergripande storleken och formen. Ta bort grenar som är för långa med tunnare snitt eller förkorta dem med nedskärande snitt.
 4. Gör detaljerade snitt för att öppna “taket” på trädet och öka luftigheten upptill. Öppna upp kronan genom mitten av trädet. Huvudgrenarna behöver tillräckligt med utrymme för sina sidogrenar och solljus behöver komma åt trädets inre och nedre grenar. Ta bort grenarna för nära varandra eller de som växer tillbaka in i mitten av trädet med ett tunnare snitt. Ta bort alla grenar som växer in mot trädets mitt med ett tunnare snitt.
 5. Avsluta sedan med en grundläggande trimning. Ge trädet en frisyr. Ta bort 20% till 30% av den aktiva tillväxten från året innan med hjälp av gallring. Det är här det är viktigt att kunna lokalisera var den nya tillväxten börjar.

Tips för effektiv beskärning av äppelträd

För att avsluta, tänk på följande tips.

 1. Var noga med att undvika överbeskärning. Om det har gått ett par år utan att trädet fått beskärning, dela upp uppgiften över flera år. Gör lite beskärning i år, följt av mer nästa år. Det begränsar stressen du utsätter ditt äppelträd för.
 2. Om du har två levande grenar nära varandra och du måste bestämma vilken du ska ta bort, beskär grenen med färre knoppar eller blommor. Håll alltid kvar i en friskare och mer produktiv gren om du måste välja.
 3. Ta bort stora grenar i mindre sektioner för att göra det säkrare för dig.
 4. Välj grenar att beskära baserat på vinkeln i vilken de växer. Försök i regel se till så att grenar växer uppåt i en lätt vinkel; ta bort de som växer rakt uppåt eller nedåt mot marken. Grenarna som växer rakt upp är vanligtvis för kraftiga och kastar skugga på grenar under. Grenar som pekar ner är vanligtvis svaga och kommer inte att bära frukt.
 5. Undvik beskärning av nyplanterade träd (efter en första beskärning för att bestämma formen). Vänta de första åren tills trädet börjar ge frukt. Beskärning uppmuntrar lövskott istället för fruktbärande, så det kommer att försena fruktbärande i unga träd.
 6. Rensa upp alla avskurna grenar när du är klar med beskärningen. Det förhindrar eventuella sjukdomar eller skadedjur från att infektera ditt träd.

Avslutande ord

Hoppas denna guide till att beskära äppelträd är användbar och hjälpsam!

1 kommentar

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar