Copyright

Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används.

Den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovsmän, oavsett nationalitet, samma skydd. Om du vill använda något som någon annan skapat är du skyldig att ta reda på hur verket är skyddat.

Hemmanytt.se tillåter spridning av vårt material och länkande till vår hemsida. För citering och kopiering av materialet eller andra för användning i ditt egna skapande och vinnande syfte eller andra copyright-ärenden, kontakta oss med ett mejl för att ta reda på vad som gäller: [email protected]

Tack!