Trämask: Identifiera & Bekämpa Angrepp (Guide med Bilder)

Denna artikel innehåller sponsrade länkar till rekommenderade produkter från Amazon Sverige.

Trämask är ett samlingsnamn för alla typer av larver som lever i bark och ved, och som livnär sig på att äta trä. De kan angripa allt som är gjort av trä inuti en byggnad: både strukturer och möbler. I denna artikel ges en omfattande introduktion till trämask, med målet att ge en god förståelse för skadedjuret, och hur man på bästa sätt kan identifiera och bekämpa ett angrepp.

Vad är trämask?

Trämask är samlingsnamnet för alla larver som angriper trä. Dessa skadedjur ger sig på virke i hemmet och är på så sätt problematiska skadedjur.

Hur ser trämask ut?

De har vanligtvis en krämig vit färg och krökta kroppar. Det är mycket osannolikt att du någonsin kommer att se dem, eftersom de förblir dolda i trä tills de är fullvuxna.

Vuxna träbaggar ser annorlunda ut beroende på deras art: den vanligaste kan ofta anta en brun färg och är vanligtvis 3-4 mm lång. Träbaggarna kan flyga.

Trämaskens livsscykel

Det finns fyra steg i deras livsscykel: ägg, larv, puppa och vuxen träbagge. Honorna gillar att lägga ägg på eller precis under träytan i skrevor och trånga utrymmen. Väl inne i virket lever larverna på träet (och orsakar skador) i flera år.

Är trämask farligt för människor?

Trämask innebär i regel ingen fara alls för människors hälsa. I det ovanliga fallet att de vullvuxna träbaggarna inte kan hitta tillräckligt med träbaserad föda, så kan de i extrema fall ge sig på människor och på sin höjd orsaka svullnad och allergiska reaktioner med sina bett.

Det indirekt farliga för människor med trämask är egentligen att de kan skada trästrukturer och möbler genom att de äter trä, vilket kan medföra kostsamma skador.

Hur allvarligt är det med trämask?

Omfattningen av skadorna som orsakats av trämask beror på arten, angreppets storlek och vad som har angripits. Inte alla arter är allvarligt skadliga.

Om angreppet lämnas obehandlat över tid, så finns det risk för att det allvarligt försvagar virket och som följd orsakar allvarliga skador i trästrukturen. Alla misstänkta större angrepp bör kontrolleras av en professionell skadedjursexpert.

Var kan jag hitta trämask?

Trämask kan hittas i alla trän och rum i hemmet. Vad alla typer av trämask har gemensamt är att de föredrar fuktigt trä. På grund av sin högre grad av fuktighet är därför följande rum extra mottagliga för angrepp:

 • badrum
 • källarrum
 • kök
 • garage
 • uthus

Vanliga platser att hitta dem inuti rum är:

 • Golvskivor
 • Möbler
 • Bjälkar / balkar
 • Taktimmer
 • Målade träytor
 • Träverktyg
 • Snickeriverk och konstruktionsvirke
 • Dekorativt träarbete
 • Musikinstrument

Hur man identifierar aktiva trämaskar i hemmet

Det kan vara svårt att säga om du har att göra med ett aktivt angrepp, eftersom den största skadan orsakas inuti virket, vilket gör det osannolikt att du kommer att se några synliga tecken i flera år. Det finns emellertid ett antal tecken som kan hjälpa dig att identifiera ett potentiellt trämasksangrepp:

 • Små runda hål i träverket, vanligtvis 1 till 2 mm i diameter
 • Fint, pulveriserat damm/mjöl runt dessa hål
 • Smuliga, pulverfyllda kanter på brädor och bjälkar
 • Små tunnlar inne i virket
 • Svaga eller skadade timmer eller golv

Är trädammet/trämjölet återkommande så tyder detta med stor säkerhet på ett aktivt angrepp. En bra idé är att leta efter tecken på damm/mjöl även på baksidan eller undersidan av gamla möbler.

Är trädammet inte återkommande så kan det vara ett tecken på ett tidigare angrepp. På samma sätt så är hål på dina möbler eller trästrukturer inte nödvändigtvis en direkt anledning till oro. Det kan vara tecken på tidigare angrepp som sedan länge har varit över. Om du är osäker är det bäst att konsultera en skadedjursspecialist.

Under sommarmånaderna (högsäsongen är från maj till oktober) så kan man ibland se vuxna träbaggar som kommer fram från hål i virket.

När en träbagge kommit ut ur virket leds den instinktivt mot ljus. Därför är en god idé att leta efter levande eller döda träbaggar runt och i fönsterbrädorna om du misstänker att du har drabbats.

träbagge i ett hål i trä
Träbagge i ett hål i trä

Utgångshål som syns i virket är förmodligen det mest uppenbara tecknet, men de förekommer inte förrän de vuxna träbaggarna är redo att lämna virket, vilket är flera år efter att de kläckts som larver.

Hur vet man om trämasken är aktiv?

Att bedöma om skadorna du har upptäckt är ett resultat av ett aktivt angrepp eller inte är alltid svårt. Ett tydligt tecken är om du ser att du återkommande får trämjöl/damm runt dina möbler/övriga trä.

En populär metod för att se efter är att fylla de synliga hålen med bivax eller papper, lämna det där under ett år, och sedan se om några vuxna träbaggar har bitit sig igenom. Oavsett om du gör det här eller inte, så är det alltid bäst att prata med en specialist innan du går vidare med någon behandling.

trämask utanför trä - mycket ovanlig syn då de kan hålla sig gömda inuti trä i flera år
Att se en trämask som denna är mycket ovanligt, då de kan hålla sig gömda inuti trä i flera år

Vad trämask dras till

Olika arter äter olika träslag. Vissa föredrar mjukt trä, såsom tall, gran och cederträ. Andra föredrar lövträd, såsom ek, ask och mahogny.

Alla arter har gemensamt att de gillar trä som är fuktigt, eftersom det är lättare att tugga. De vanligaste arterna hittas dock i alla typer av träslag.

Även om de kan påträffas på många ställen, så föredrar de i allmänhet fuktiga golvskivor, loftsvirke och möbler som har slitits eller inte har någon lack alls.

Honorna tenderar att välja lövträ med en hög fukthalt, för att ge sina larver den bästa chansen att klara sig till vuxen ålder. Det kan emellertid finnas vissa typer av trämask som bosätter sig i timmer med väldigt låga fukthalter.

Ju torrare träet blir, desto svårare blir det för dem att mättas och överleva. De vanligaste arterna äter bara det yttre skiktet av trä. Detta beror på att det yttre skiktet har mer näringsämnen och är toxinfritt, till skillnad från den inre ‘kärnveden’ av timmer som tall och ek.

Om dina möbler är tillverkade av trä av god kvalitet, löper du mycket lägre risk att drabbas av angrepp.

Att bekämpa trämask i hemmet

Att involvera en expert är ett bra alternativ

Experter på skadedjursbekämpning har erfarenhet och vana av att hantera skadedjur, och således av att bli av med trämask.

Att få jobbet utfört av en professionell inom yrket kan vara betryggande när det kommer till just trämask. Detta beror på att behandlingen måste vara mycket grundlig och innefattar besprutning av det angripna träet med giftiga kemikalier. Att konsultera och anlita en expert kan därför vara ett bra alternativ när man misstänker att man har att göra med ett omfattande angrepp av trämask.

Till råga på att behandlingen kan vara rätt komplex så kan även identifieringen av trämask vara utmanande.

Kostnaden för konsultation och en potentiell behandling utförd av en expert inom skadedjursbekämpning kan vägas mot kostnaderna att trästrukturen tar skada.

Brittiska källor uppger att den genomsnittliga kostnaden för att en expert ska bekämpa trämask i Storbritannien ligger på cirka 5 000 – 15 000 kronor. Med detta sagt så kan kostnaden variera från angrepp till angrepp. [källa]

 • Tips: Att i ett första steg kontakta ett företag verksamt inom skadedjursbekämpning över telefon och delge sina observationer och misstankar kring angrepp kan vara ett bra sätt att få till en diskussion om prisbild och en första initial diagnos från expert.

Så behandlas trämask i hemmet

skadedjursbekämpare
Då gift oftast krävs för att bekämpa trämask är skyddsutrustning såsom handskar och mask i de flesta fall helt nödvändigt.

Det enda effektiva sättet att få bort trämask som sitter i fasta delar av själva hemmet (i princip allt förutom flyttbara möbler), är att man använder insekticider, alltså giftiga ämnen, för att få bukt på angreppet.

Trämaskmedel innehåller det giftiga ämnet permetrin som man bör hålla utkik efter när man letar efter sitt medel. Ofta sprejas eller penslas medlet direkt på träet där man misstänker att trämasken håller till. När det väl har applicerats så absorberas det av träet och dödar inom en tid trämasken via sin giftighet, samt förhindrar framtida angrepp.

Trämaskmedel för att bekämpa trämask, såsom detta hos Amazon Sverige, finns att hitta på nätet, många olika varianter finns att finna hos exempelvis Amazon.

Trämaskmedel är giftigt, och hanteringen ska i så gott som alla fall ske med handskar, skyddsglasögon och heltäckande klädsel för skydd.

Tänk på att träet kan anta en ny nyans färgmässigt vid appliceringen av medlet. När du står i valet av medel, sök framförallt efter information gällande följande saker.

Bruksanvisningar:

 • Passar medlet bra för inomhusbruk?
 • Hur appliceras medlet bäst (exempelvis sprej och/eller pensel) ?

Säkerhetsanvisningar:

 • Vad ska man tänka på ur säkerhetssynpunkt och vilka säkerhetsåtgärder krävs vid applicering?
 • Vid inomhusapplicering, hur lång tid tar det innan det går bra att vistas i rummet?

Tänk också på hur träet kan påverkas utseendemässigt. Finns det risk för att träet missfärgas, går det att måla/lacka efter behandlingen?

Hur man förhindrar trämask i hemmet

Förebyggande är en stor nyckel. Även om det är svårt att hålla trämasken helt borta från ditt hem, så kan du definitivt göra ditt hem mindre tilltalande genom följande åtgärder.

 • Håll allt trä torrt (fuktighet är en stor riskfaktor då de frodas i fuktighet)
 • Håll ditt hem uppvärmt och välventilerat
 • Köp möbler tillverkade av hårt trä som är av god kvalitet
 • Lacka ditt trä
 • Kontrollera noga efter tecken på trämask när du köper antika eller begagnade möbler
 • Avlägsna infekterat trä från ditt hem
 • Byt ut infekterat trä

Så bekämpar du trämask i möbler

Misstänker du att trämask finns i dina möbler så går det att bekämpa angreppen på ett flertal sätt.

Några bekämpningstips är:

 • Värmebehandling – höj temperaturen där möblerna står för att värma ihjäl trämasken (att hålla möbeln i en miljö där temperaturen är 55 grader i några dagar är ett effektivt behandlingssätt). Klä exempelvis in möbeln i ett tält av byggplast med insatt värmefläkt inuti tältet, och låt möbeln stå inuti tältet en tid.
  • Värmebehandlingen bör pågå i minst 24 timmar, men anpassa behandlingstiden efter möbelns storlek. Ju längre behandling, desto säkrare är det att de dör inuti möbeln.
 • Kylbehandling – Förvara möblerna i ett kallt kylrum med temperatur närmare 0 grader eller kallare för att frysa ihjäl trämasken.
  • Kylbehandla i 48 timmar, men anpassa längden på behandlingen om du misstänker att det krävs mer tid om möbeln är stor. Ju längre behandling, desto säkrare är det att de dör inuti möbeln.
 • Sätt in en luftavfuktare och torka ut dem.
 • Lacka möblerna för att förhindra angrepp.
medeltida stol i trä, som löper risk för trämaskangrepp
Speciellt gamla träobjekt löper risk att bli angripna.

Avslutande ord

Hoppas denna artikel om trämask är användbar och hjälpsam.

Alla våra artiklar om skadedjur finns att hitta här.

För vidare läsning rekommenderar vi de externa källor som vi har tagit del av:

[1] Källa 1: artikel hos timberwise.co.uk

Annons från HelloFresh SE

Välj din perfekta veckomeny

Med HelloFresh kan du sätta ihop din veckomeny precis som du vill - och byta recept när som helst. Välj fritt mellan 15 nya recept varje vecka och blanda svenska klassiker med internationella godbitar från världens kök.

Hellofresh

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar