Hundförsäkring: Grundlig guide för hundägare

I denna guide går vi igenom det som man som hundägare bör tänka på, både innan, under och efter att man har tecknat en hundförsäkring. Guiden lämpar sig för oerfarna hundägare på så sätt att den går igenom allt kring hundförsäkringar väldigt grundligt. Med detta detta sagt kan den givetvis också vara hjälpsam för mer rutinerade hundägare!

Hundförsäkringen kan för vissa vara skillnaden mellan om man har råd med veterinärbesök eller inte. Därför är det alltid ett tryggt val att skaffa en för din hund, om du som ägare alltid vill garantera att din hund får den vård den behöver, samtidigt som det känns ekonomiskt lugnt och säkert finansierat för dig.

Majoriteten av hundar, ungefär 75%, är försäkrade i Sverige via åtminstone en grundläggande veterinärvårdsförsäkring, som går in och täcker kostnaderna för när hundar måste ses till av veterinär.

Jämförelse av grundläggande hundförsäkringar

Denna del av artikeln innehåller sponsrade länkar till våra partners.

Nedan vill vi på Hemmanytt rekommendera tre av de absolut bästa hundförsäkringsbolagen i Sverige, nämligen:

 1. Bought By Many Sverige
  • Bought By Many fick bäst betyg i ett test gjort av Konsumenternas Försäkringsbyrå 2020.
 2. ICA Försäkringar
 3. Svedea

ICA och Svedea påvisade de billigaste priserna på grundläggande hundförsäkring för några de vanligaste hundraserna i Sverige i Råd & Röns hundförsäkringstest som gjordes 2017. Se Råd & Röns test här (pdf som öppnas i ny flik).

Vi har i tabellen nedan och samanställt villkoren för alla bolagens erbjudanden gällande veterinärvårdsförsäkring.

 • Osäker på försäkringstermerna? Vi går igenom allt du behöver veta i guiden som fortsätter precis under tabellen (med exempel)!

Försäkringsbolag

Översikt (uppdaterad 2020)

Läs mer och teckna

1. Bought By Many Sverige

"Bästa hundförsäkringen enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. Detta är en brittisk utmanare som har etablerat sig även på den svenska hundförsäkringsmarknaden"

Maxersättning per år:
30 000, 60 000 eller 140 000 kr (valbart)

Maxersättning minskas med åldern på hunden: Nej

Karenstid: 14 dagar vid sjukdomstillstånd (om du inte byter från en tidigare försäkring utan tidsglapp, då den är 0 dagar)

Självrisk: Valbar. Rörlig (15 % eller 25 %), Fast (0 kr, 1500 kr, eller 3500 kr)

Självriskperiod: 365 dagar (få försäkringsbolag som har så högt)

Veterinärvård kan tecknas:
Ingen övre åldersgräns

Livförsäkring kan tecknas:
Upp t.o.m. 9 års ålder

2. ICA Försäkring

"Bra betyg där många som tecknat upplever stor trygghet"

Maxersättning per år:
30 000 eller 60 000 kr (valbart)

Maxersättning minskas med åldern på hunden: Nej

Karenstid:
0 dagar (din hund är försäkrad från första sekund)

Självrisk:
 Valbar. 2 000 kr & 15% eller 3 000 kr & 25%

Självriskperiod:
130 dagar

Veterinärvård kan tecknas:

Ingen övre åldersgräns

Livförsäkring kan tecknas:

Upp t.o.m. 6 års ålder
 

3. Svedea

"Trevligt bemötande och enkla ärendeprocesser lyfts fram som två starka fördelar med Svedea"

Maxersättning per år:
30 000, 60 000 eller 90 000 kr (valbart)

Maxersättning minskas med åldern på hunden: Nej

Karenstid: 15 dagar vid sjukdomstillstånd

Självrisk: Valbar. Rörlig (15 % eller 25 %), Fast (1500 kr, 2500 kr eller 4500 kr)

Självriskperiod: 130 dagar

Veterinärvård kan tecknas:
Ingen övre åldersgräns

Livförsäkring kan tecknas:
Upp t.o.m. 5 års ålder

Olika typer av hundförsäkring

Det finns olika typer av hundförsäkring, och några termer att hålla utkik för är följande:

 1. Veterinärvårdsförsäkring: dessa försäkringar täcker veterinärvårdskostnaderna för din hund upp till ett visst belopp (varierar från försäkring till försäkring)
 2. Livförsäkring: denna typ av försäkring är ett tillägg till veterinärvårdsförsäkringen som generellt sett täcker kostnaderna för om din hund springer bort, blir stulen, eller behöver avlivas
 3. Tilläggsförsäkring: Det finns många typer av tilläggsförsäkringar, och dessa är varierande i vad de innehåller. De har alla gemensamt att de fungerar som ett tillägg som säkrar finansiering av exempelvis din hunds rehab, mediciner med mera
 4. Specialförsäkringar: Det finns många specialförsäkringar ute på marknaden, som kan handla om allt från olycksfallsförsäkringar till valpkullsförsäkringar
 • Tänk på detta: Terminologins betydelse och vad begreppen innefattar varierar från bolag till bolag. Därför är det viktigt att informera sig om vad varje försäkringsbolag man är intresserad av menar med termerna.

Grundläggande begrepp relaterade till hundförsäkring

Dessa begrepp är viktiga att förstå vid tecknande av en hundförsäkring:

 1. Premie – Detta är kostnaden du betalar för din hundförsäkring över en tidsperiod. Oftast anges premien som en kostnad på årsbasis
 2. Maximalt ersättningsbelopp – Detta är det högsta beloppet som försäkringen täcker (vanligtvis under ett helt år), när den måste nyttjas av dig som hundägare.
 3. Självrisk – Detta är summan som du som hundägaren måste betala varje gång du nyttjar försäkringen. Det kan handla om att du tar din hund till veterinären och söker ersättning via din försäkring
 4. Fast och rörlig självrisk Självrisken är vanligtvis uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas endast en gång under en självriskperiod som anges i försäkringen (se mer om Självriskperiod nedan), sedan betalas ett rörligt tillägg för perioden som är en procentandel på de totala vårdkostnaderna under perioden (se exemplet under följande huvudrubrik).
 5. Självriskperiod – detta är tidsperioden under vilken man bara behöver betala den fasta självriskskostnaden en enda gång (se exemplet i nästa avsnitt nedan)
 6. Omfattning och begränsningar – Här ska man titta på vad försäkringen faktiskt täcker för situationer. Omfattar den även saker såsom rehab och mediciner, eller måste man göra enskilda tillägg för att hundförsäkringen ska täcka även dessa saker?
 7. Karenstid – detta är perioden räknat från den tidpunkt du tecknat hundförsäkringen, under vilken försäkringen inte täcker sjukdomar och olyckor som din hund drabbas av. Exempel: är karenstiden 20 dagar så kommer du inte kunna få ersättning för sjukdomar och skaor som påbörjats de 20 efterföljande dagarna sett från dagen du tecknade hundförsäkringen, om något skulle hända under denna period. Först efter dessa 20 dagar kan du börja få ersättning för skador och sjukdomar som uppstår.

Exempel på självrisk med fast och rörlig del

För att förstå självrisk och fast och rörlig del går vi här igenom ett generellt exempel. I detta exempel tänker vi oss att du som hundägare har följande:

 • en fast självrisk på 2000 kr
 • en rörlig självrisk på 15%
 • en självriskperiod på 120 dagar
 • ett maximalt ersättningsbelopp per år på 30 000 kronor

Vi tänker oss att vår hund Vovve har tvingats åka till veterinären för första gången och att vi därför kontaktar vårt hundförsäkringsbolag, som i detta fall täcker Vovves sjukdom/skada.

När vi söker ersättning så måste vi betala den fasta självrisken på 2000 kronor. Denna fasta självrisk behöver vi bara betala en gång sett från den första händelsen som vi söker ersättning för, och den täcker perioden på 120 dagar framåt. Detta då vår självriskperiod är just 120 dagar. Oavsett hur många gånger Vovve kommer behöva återvända till veterinären under självriskperioden, så betalar vi alltså den fasta självrisken en enda gång.

I slutet av 120-dagarsperioden (alltså slutet av vår självriskperiod) så landar kostnaden för Vovves fyra veterinärbesök under självriskperioden på 25 000 kronor, och för enkelhetens skull så täcker försäkringsbolaget all typ av vård som Vovve fått samt hela summan. Kalkylen ser då ut enligt följande.

Totalsumman för Vovves vård: 25 000 kronor

Fast självrisk: – 2000 kronor (betalas av oss som ägare och ger 23 000 kvar att betala)

Rörlig självrisk (15% av 23 000 kronor som betalas av oss som hundägare): -3450 kr

Ersättning från försäkringen (resterande belopp): 19 560 kronor

I detta fall fick vi alltså betala 5340 kronor ur egen ficka, och försäkringsbolaget fick betala 19 560 kronor i ersättning.

När bör jag kontakta min hundförsäkring för att göra ett anspråk på ersättning?

Kontakta helst ditt hundförsäkringsbolag så snart som möjligt när du tror att du behöver göra anspråk på ersättning. Om du har varit tvungen att betala veterinären på förhand så kan du berätta detta för ditt försäkringsbolag. Se till att du behåller alla kvitton och ring dem så fort du kan. Du måste hålla din försäkringsleverantör informerad i alla skeden av ärendet.

Hur mycket pengar lägger hundägare generellt på en försäkring för veterinärvård?

Råd och Rön gjorde 2017 ett test av hundförsäkringar för olika hundraser i olika storlekar, som alla var bosatta i Stockholm. För de allra vanligaste hundraserna låg kostnaden för hundförsäkringen på mellan 1500 – 2500 kronor per år, och denna årspremien gav ett maximalt ersättningsbelopp på mellan 25 000 – 30 000 tusen kronor, med självrisk på cirka 3000 kronor (titta i avsnittet ovan för förklaring av alla termer). Se Råd & Röns test här (pdf som öppnas i ny flik).

Årskostnaden varierar från region till region i Sverige, och då testet gjordes för några år sedan så kan inflationen ha gjort att dessa priser har stigit en aning.

 • Tänk på detta: 1500 – 2500 kr/år är för en hundförsäkring är absolut inget riktmärke och ska ses som en informativ siffra som kan ge dig som hundägare en idé om kostnaden. Det viktigaste är inte att stirra sig blind på priset, utan man bör främst titta på vad försäkringen täcker och om detta är något som passar det man är ute efter. En hundförsäkring med lågt pris kan till exempel ha mycket lägre ersättningsbelopp än en hundförsäkring som är lite dyrare.

Hur dyr eller omfattande försäkring krävs?

Veterinärvårdförsäkring

För att besvara frågan kring vad man bör söka i en veterinärvårdsförsäkring, så kan man ta exemplet att en hund fått ett främmande föremål i tarmen eller magsäcken, vilket kan betraktas som ett problem som kan förekomma även friska hundar.

I fallet att man misstänker att en hund ätit något olämpligt som kan vara farligt bör man alltid kontakta veterinär. Medelkostnaden för att behandla ett främmande föremål som en hund har svalt ligger på cirka 20 000 kronor, men kan gå hela vägen uppemot 60 000 kronor.

Livmoderinflammation är vidare en sjukdom som drabbar ungefär en till fyra tikhundar, och som man alltid bör ta hunden till veterinären för. Behandlingen för denna sjukdom ligger på ungefär 24 000 kronor i genomsnitt.

Det viktigaste kan man säga inte är priset, utan vad hundförsäkringen innefattar och vad man är ute efter som hundägare. Risken finns alltid för att ens hund blir sjuk och mår dåligt, och även fast det inte händer just din hund, så är en hundförsäkring som täcker veterinärvård något som man kan anse vara betryggande att ha ifall det skulle hända något som innefattar dyra kostnader.

Vad kostar det att avliva en hund?

Detta är en fråga som man kan fråga sig om man funderar på en livförsäkring till sin hund. Svaret är att det kan variera från region till region i Sverige, men att det med kremering ofta landar på ett pris på mellan 1 500 – 2 500 kronor. Priset varierar också på hundens storlek.

Kan man byta hundförsäkring?

Hundförsäkringar löper vanligtvis i perioder om ett år i taget (titta på villkoren för just din försäkring). Därför är det ofta vanligt att man har möjlighet att byta försäkring om man skulle vilja detta, och i de flesta fall är det både enkelt och utan konstigheter. Har din hund haft någon sjukdoms- eller skadehistorik så kan du behöva fylla i detta under bytet.

Vad påverkar priset på en hundförsäkring?

Förutom att villkoren hos hundförsäkringsbolagen kan variera, så spelar även andra faktorer roll för priset. Dessa faktorer kan göra det dyrare att försäkra två olika hundar fastän man väljer samma försäkring!

Några faktorer som påverkar priset på en hundförsäkring hundar emellan är:

 1. Hundrasen och hundens storlek. Olika hundraser är kända för att vara olika benägna till att bli sjuka eller skadade, vilket påverkar priset.
 2. Hundens ålder. Ju äldre ditt husdjur är när du köper hundförsäkringen, desto högre kommer premien att vara. Detta beror på att äldre hundar i allmänhet har större risk att råka ut för hälsoproblem ju äldre de blir. Äldre hundar tenderar också kunna utveckla kroniska sjukdomar som kommer att behöva behandling över en längre tid.
 3. Hundens kön. Att din hund är antingen en hane eller en tik kan få betydelse för priset på hundförsäkringen.

Avslutande ord

Hoppas denna guide är till hjälp. Vad har du för erfarenhet av hundförsäkringar? Skriv gärna en kommentar här nedan!

Mer läsning: Alla våra hundartiklar

Annons från HelloFresh SE

Välj din perfekta veckomeny

Med HelloFresh kan du sätta ihop din veckomeny precis som du vill - och byta recept när som helst. Välj fritt mellan 15 nya recept varje vecka och blanda svenska klassiker med internationella godbitar från världens kök.

Hellofresh

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar