Grästak: 5 fakta och aspekter att tänka på

Grästak är en het trend som för några sekel sedan var mycket vanligt för torp och stugor över hela Skandinavien. Nu är grästaken populära på nytt, och inte bara för den estetiska aspekten, för de kan faktiskt föra med sig rent tekniska fördelar. I denna artikel ger vi en överblick över grästak genom en introduktion till fenomenet.

1. Förekomst

Grästak är framförallt vanligt i Skandinavien: Norge, Danmark, och Sverige. Grästak var vanligare förr i tiden på torp och stugor, men är nu på framfart igen.

På exempelvis Färöarna som är en del av Danmark så regnar det 300 dagar under året, så nybyggarna där lade grästak eftersom det skyddade mot regnfall och gav värmeisolering.

2. Fördelar med grästak

Gröna tak ger skugga, tar bort värme från luften och sänker temperaturen på takytan och omgivande luft. Att använda gröna tak i städer eller andra bebyggda miljöer med begränsad vegetation kan dämpa temperaturerna, särskilt under dagen.

Alla typ av grästak (vegetationstak, sedumtak med mera…) har de gemensamma positiva effekterna av koldioxidupptag, bullerdämpning, produktion av syre, skyddat tak, och till viss del ökad energieffektivitet.

Att föra in mer naturliga element i husets och samhällets utseende är en het trend och ett grästak kan få ditt hus att se väldigt estetiskt uttalande ut.

3. Vad kostar ett grästak?

Ett grästak behöver vissa lager skydd och isolering som totalt uppgår till 15 centimeter av taket, för att skydda från exempelvis rötter. En tumregel är att hela installationen kan kosta 500 kr per kvadratmeter grästak.

4. Vilka tak kan ha grästak?

Leverantörerna gör en lämplighetskontroll då grästaket kan innebära en ökad belastning på taket med sina 15 centimeter av olika lager för att skydda och isolera taket, samt göra det lämpligt för gräset.

Vissa äldre hus kan ha hustak som bara är några centimeter tjocka, vilket gör att det på vissa villor helt enkelt blir för tungt med grästak.

En första indikation på huruvida grästak är något som går att installera på ditt tak är att kontrollera takvinkeln. Är den större än 27 grader så kan det innebära att det inte går att ha grästak, då det helt enkelt kan bli för tungt.

5. Så gör man

Att bygga och installera ett grönt tak är relativt simpel process, om taket har förutsättningarna att kunna hålla tyngden. Det handlar om att bygga upp ett antal lager på taket för att slutligen så gräset. Det finns alltså ett antal nyckelkomponenter (olika lager) för konstruktionen av ett grästak. Dessa komponenter är i stort sett alltid desamma, vare sig det gäller ett större flerbostadstak eller ett grästak för bostäder. 

Komponenter i ett grönt tak

Varje element har en speciell funktion. Lagren är de följande från insidan ut:  

  1. Vattentätning av taket
  2. Rotbarriär
  3. Dräneringsmembran 
  4. Filterskikt/geotextilfilter
  5. Jord/odlingsmedium
  6. Vegetation (gräs)

Avslutande ord

Ett bra alternativ om du ska lägga grästak är givetvis att konsultera rutinerade proffs. Det kan verka enkelt att göra det själv, men grästaket kommer innebära en belastning på ditt tak viktmässigt vilket innebär att lämpligheten bör kontrolleras först.

Totalt kommer grästaket att innebära en påläggning av olika lager som totalt utgör ett skikt på 15 centimeter ovanpå ditt tak. Det kan bli rätt tungt så kontrollera detta med en takläggare som ägnar sig åt grästak är vår slutgiltiga rekommendation.

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar