Pälsängrar: Identifiering, Bekämpning & Förebyggande (Guide)

Denna artikel innehåller sponsrade länkar till rekommenderade produkter.

Pälsängrar är bland de vanligaste skadedjuren som påträffas i hem. I denna artikel går vi igenom det du behöver veta för att identifiera och bekämpa pälsängrar, för att effektivt kunna skydda dina tygsaker i hemmet.

Vad är pälsängrar?

Pälsängrar är insekter som angriper saker i hemmet som är tillverkade i alla former av tygmaterial. På engelska heter de “carpet beetle”, till svenska översatt mattbagge, troligen då de ofta påträffas kring just mattor.

Framförallt så är det larverna som är problematiska, då dessa äter ett brett antal olika tygmaterial, såsom ull, päls, djurfällar och filtar, siden, fjädrar, skinn och läder.

Angrepp kan utvecklas oupptäckta och orsaka skador på tygföremål. Det är möjligt att man i hemmet stöter på några enstaka pälsängrar då och då, men oftast inte fler. Detta beror på att larverna är ljusskygga och ofta håller sig utom synhåll.

Att larverna är så pass ljusskygga och håller sig undan är ofta anledningen till att pälsängrar är ett problem som kan ta lång tid att identifiera, eller som man helt enkelt glömmer bort att hantera då man sällan ser kännetecknen på ett angrepp.

Hur ser pälsängrar ut?

Larverna, som är de man främst betraktar som skadedjur, kan se ut som håriga maskar och är vanligtvis cirka 10 mm långa. De har randiga fjäll över kroppen och långa hårliknande förlängningar på endera eller båda ändarna av kroppen.

Vuxna pälsängrar är skalbaggar som är ovala i formen, med sex ben och två antenner. Vanligtvis är de 3-6 mm långa. De har hårda kroppar, och vingar under sina skal. På varje vinge kan man ofta se en prick i ljusare nyans.

Vad äter pälsängrar?

När det kommer till larverna, så har alla typer av föda som pälsängrar äter gemensamt att de innehåller keratin. Keratin är ett fibröst animaliskt protein som larverna kan smälta.

Keratin finns i så gott som alla tygmaterial. Bomull och syntetiska tyger, såsom polyester, innehåller däremot inte keratin och attackeras således sällan av pälsängrar. Några undantag är om tygsakerna som innehåller dessa material är i blandmaterial, och därför också innehåller exempelvis keratinrik ull. En annan anledning till att pälsängrar kan ge sig på syntetiska tyger eller saker i bomull är om de är mycket smutsiga av matfläckar eller kroppsoljor.

De vuxna skalbaggarna äter pollen istället för keratin. Pollen påträffas betydligt mindre i hemmet, och av denna anledningen är skalbaggarna inte alls lika skadliga som larverna. Larver livnär sig däremot på att äta en mängd olika animaliska och växtbaserade material i hemmet, och främst rör det sig om följande:

  • Tygföremål
  • Djur- och människohår
  • Djurpäls
  • Läder
  • Silke
  • Ull

De fullvuxna skalbaggarna är oftast mest irriterande, eftersom de kläckts inuti hemmet och sedan börjar röra sig över öppna ytor då de lockas till solljus. Emellertid antyder förekomsten av skalbaggar inomhus att deras ägg och larver finns någonstans i huset.

Förökning och livscykel

Skalbaggarna kan leva både inomhus och ute, men honorna föredrar att lägga ägg där det finns gott om matkällor. Detta innebär att de ofta kan hittas inomhus i anslutning till tygsaker, exempelvis under eller runtomkring mattor.

Pälsängrar kommer in i hem genom dörrar, fönster och liknande. De kan också föras in genom att man tar in snittväxter och blommor. Vissa typer kan leva i väggar eller skorstenar och livnära sig på döda insekter och djur.

Generellt kan pälsängrar lägga 40 ägg åt gången, som tar 10 till 20 dagar att kläckas. De kan lägga ägg i flera omgångar under samma år. Larverna lever i 220 till 630 dagar innan de blir puppor. De förblir puppor i 10 till 13 dagar innan de blir vuxna skalbaggar. Vuxna honor lever generellt i två till sex veckor, medan de vuxna hanarna lever i mellan två till fyra veckor.

Så identifierar man ett angrepp

Man ser baggarna

Angrepp identifieras ofta genom att man märker av förekomsten av de fullvuxna skalbaggarna i hemmet. Skalbaggarna kommer fram under vår och sommar, och samlas ofta runt fönster då de dras till ljus. De påträffas flyga runt i ljusa utrymmen eller krypa på öppna ytor. Ser man detta så är det absolut ett starkt tecken på att det även finns larver i hemmet.

Man ser larverna (starkaste tecknet)

Larverna kan likt skalbaggarna ses krypa på ytor, men då de är ljusskygga så påträffas de oftast i skrymslen och vrår. Att se larverna är det tydligaste tecknet på ett angrepp.

Man ser larvernas spår

Larverna lämnar ofta tydligt sin avföring efter sig, som är i formen av korn i samma storlek som saltkorn, och ofta kan man också se deras ömsade brunfärgade skal ligga kvar på platser där de har varit.

pälsängrars skal och avföring som är ett starkt tecken på angrepp

Man ser skadorna larverna orsakat

Då larverna ofta håller sig undan, är det mest troliga tecknet på att du har råkat ut för ett angrepp att du märker av skadorna på tyg som pälsängrarnas larver har orsakat.

Larverna kan tugga hål i alla typer av tygföremål. Kraftigt angripna föremål är ofta fulla av hål, och dessa skador är är ett annat starkt tecken på att hemmet har angripits av pälsängrar.

  • Pälsänger eller mal? Hålen som pälsängrar ger upphov till är skarpa i kanterna. Har hålen istället luddiga kanter så handlar det istället med stor sannolikhet om malar.
plagg angripet av pälsängrar
Ett plagg som angripits av pälsängrar. Notera att inget ludd påträffas i kanterna på hålen.

Hur allvarligt är det med pälsängrar?

Allvaret i angreppet beror på värdet på framförallt tygsakerna som de kan ge sig på. Det rekommenderas att alltid ta tag i att bekämpa pälsängrar, eftersom de kan orsaka betydande skador på alla tygföremål i hemmet. Det kan handla om mattor, kläder, lakan, gardiner och en mängd naturliga tyger, samt möbelbeläggningar.

  • Det är larverna som äter tyg och är skadegörarna, då skalbaggarna inte äter tygmaterial, utan pollen, vilket hittas i frön, växter och blommor.

Är pälsängrar farliga för människor?

Pälsängrar biter inte människor. Däremot kan de ge upphov till röda, kliande utslag, som ibland misstas för bett från sänglöss.

Hudutslagen som de kan ge upphov till beror på långvarig kontakt med hårfibrerna från deras kroppar. Hårfibrerna som de naturligt lämnar efter sig kan komma i kontakt med huden både via luften och via ytor. Luftburna fibrer och kvalster kan dessutom orsaka irritation i luftvägar och ögonirritation.

Hur man bekämpar pälsängrar i hemmet

Att bekämpa pälsängrar är ett omfattande arbete som kräver noggrannhet och omfattande rannsakan i hemmet. Detta då de riskerar att komma tillbaka om man inte gör en fullständig bekämpning.

En anledning till att man inte får slarva är att pälsängrar kan överleva i flera veckor utan någon föda.

Dammsuga

En grundlig dammsugning är det effektivaste sättet att få bort pälsängrarnas larver från tygföremål. Fokusera på att dammsuga de områden där du har påträffat dem, och de mest angripna föremålen. Dammsug även hela närområdet för att se till att du får bort dem även från andra närliggande ställen där de kan hålla till.

Kasta dammsugarpåsen direkt efter att du är klar med att dammsuga, för att förhindra att de sprider sig på nytt.

Tvätta och torktumla på hög värme

Tvätta alla angripna tyger i ditt hem i tvättmaskin. Gör det på den högsta värmen de tillåter, och torka dem sedan på hög värme (helst vid 60 grader om tygerna tillåter det utan att ta skada). Ju varmare desto bättre.

Varmt vatten dödar och avlägsnar både skalbaggar, larver och ägg. Att man sedan torktumlar på hög värme efter en varmtvätt är bra, eftersom det bidrar till att säkerställa att man verkligen lyckas bli av med pälsängrarna.

Det är viktigt att tvätta alla tygföremål i en omgivning där pälsängrar har påträffats, även om många verkar skonade. Detta då pälsängrar är bra på att hålla sig dolda. Det är vanligt att flertalet kläder, sängkläder, handdukar och andra tygföremål är angripna trots att man inte ser det, om pälsängrarna väl har tagit sig in i en garderob.

Rengör ytor i hemmet med vitvinäger

Att använda vitvinäger till att skrubba bort smuts och matfläckar från kläder, möbler och mattor, är ett effektivt sätt att förebygga angrepp. Vinägern dödar pälsängrar, och förhindrar att de återvänder till den behandlade ytan en tid efter att den applicerats.

Eftersom pälsängrar också äter mat- och dammpartiklar, så kan vinäger dessutom användas till att behandla ytor som inte är gjorda i tyg. Detta för att avskräcka dem från att överhuvudtaget vistas och söka sig in i hemmet.

Insketsspray

Insektsspray kan användas till att åtgärda problemen med pälsängrar. Spreja direkt på ytorna där du påträffar dem, men var försiktig så att sprejen inte ger upphov till skador på tygföremål.

Vid applicering av sprejen, försök att även få med skrevor och vrår.

Kontakta skadedjursbekämpare

Professionella bekämpare av skadedjur är experter på att bekämpa pälsängrar. Upplever man att angreppet man har utsatts för är svårt att sköta på egen hand, går det alltid att kontakta skadedjursexperter för konsultation och hantering.

Frysning är sällan en fungerande bekämpningsmetod

Frysning är en populär metod som ofta lyfts när det kommer till pälsängrar, och själva tanken med metoden är korrekt. Pälsängrar är kallblodiga insekter, vilket innebär att deras kroppstemperatur är densamma som omgivningen omkring dem. Därför avlider de om de utsätts för minusgrader i några dygn i exempelvis en frys.

Ska man använda frysning som bekämpningsmetod så är det av yttersta vikt att man har möjlighet att frysa alla tygsaker i en omgivning där pälsängrar har påträffats (exempelvis alla kläder i en garderob). Frysning av endast ett fåtal plagg i en garderob är ett ypperligt exempel på otillräcklig bekämpning.

  • Kom ihåg: Det är alltid av yttersta vikt att man tar till omfattande åtgärder om man bekämpar ett angrepp av pälsängrar. Detta för att inte riskera att några få pälsängrar överlever, orsakar mer skada, och sedan förökar sig igen. Att tvätta, frysa, eller dammsuga några enstaka plagg i en garderob är därför en otillräcklig bekämpningsmetod. Alla tygsaker i området som pälsängrarna har påträffats på måste behandlas för att bekämpningen ska vara effektiv.

Förebyggande åtgärder att ta till mot pälsängrar

Förvara tyger i plastbehållare

Att använda plastbehållare eller plastpåsar till att förvara sängkläder eller kläder är en god idé för att förebygga angrepp. Det är dessutom effektivt att förvara dessa påsar i en garderob, en byrålåda, eller ett skåp för extra skydd. Plast, gärna i formen av vakumförpackningar, förhindrar pälsängrar från att komma åt och äta sin föda.

Granska med jämna mellanrum förvaringsytor

Ett effektivt sätt att förebygga angrepp att då och då öppna lådor och garderober. Detta för att se till så att man påträffar potentiella angrepp och för att tyger inte ligger ogranskade för länge, men även för att naturligt ljus kan avskräcka larverna.

Cederträ

För kläder och garderoben är det fördelaktigt att använda sig av galgar i cederträ. Pälsängrar ogillar cederträ och undviker helst en garderob där de känner doften av det.

Cederträgalgar som dessa hos Åhlens och cederträbollar som dessa (finns också från Åhlens), skyddar kläder och textilier i garderober och byrålådor mot pälsängrar och andra skadedjur.

Lavendel

lavendelpåse

Att lägga lavendel där tyger förvaras har påträffats vara ett effektivt sätt att hålla pälsängrar borta. De gillar nämligen inte doften av lavendel och håller sig gärna på avstånd från doften.

Lavendelpåsar finns att köpa online och lämpar sig utmärkt för att skydda garderober och byrålådor med textilier.

Vi rekommenderar dessa otroligt bra doftpåsar hos Amazon Sverige mot pälsängrar!

Är angreppen vanliga?

Pälsängrar är bland de vanligaste skadedjuren som kan påträffas i hem. Med en kost som består av både animalisk och växtbaserad föda så hittar de gott om möjligheter att leva utomhus i det vilda. Ett angrepp börjar med att de kommer in i en byggnad.

Avslutande ord

Hoppas denna artikel är till hjälp och att informationen är till nytta.

Alla skadedjursartiklar från oss på Hemmanytt finns att hitta här.

För vidare läsning om pälsängrar rekommenderar vi källorna som vi använde till att skriva delar av denna artikel:

[1] https://www.413pestfree.com/blog/post/how-concerned-should-i-be-about-carpet-beetles

[2] https://www.wittpm.com/blog/post/are-carpet-beetles-harmful

Annons från HelloFresh SE

Välj din perfekta veckomeny

Med HelloFresh kan du sätta ihop din veckomeny precis som du vill - och byta recept när som helst. Välj fritt mellan 15 nya recept varje vecka och blanda svenska klassiker med internationella godbitar från världens kök.

Hellofresh

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar