Bålgetingar: Guide till Bålgetingstick & Bon

Bålgetingar (engelska: European hornet för den svenska sorten eller mer generellt hornet) har ett allmänt rykte om sig att vara en större och farligare version av vanliga getingar, men den stora majoriteten av arter är inte farligare än vanliga getingar, speciellt i Sverige. [källa] Många tror att bålgetingar är fridlysta i Sverige, men det är de inte sedan år 2000. [källa] Innan man ger sig på dem så är det bra att vara medveten om att det är en hotad art och att den är fridlyst i många europeiska länder.

De känns igen på sin större kropp och att de kan flyga lite långsammare jämfört med typiska getingar. Sticken kan göra väldigt ont och direkt orsaka rodnad och svullnad, vilket också kan vara en anledning till att man vill avlägsna bon om de kommer för nära.

De håller sig ofta passiva, och experter menar att för den stora majoriteten av människor är sticken inte är farliga alls, även om det gör ont och blir lite svullet. Människor kan i den stora majoriteten av fall hantera stick utan problem eller risk för hälsan, men någonstans uppemot 30-40 stick kan bli farligt. [källa] Med detta sagt så är det säkraste alltid att konsultera vård om man mår dåligt.

Är man allergisk (vilket är väldigt ovanligt men förekommer) så kan man dock ha betydligt lägre tolerans, och drabbas av en allergisk chock (anafylaxi) som potentiellt är dödlig (se 1177 Vårdguiden för mer om detta). Vid allergi eller oroväckande symptom (exempelvis eleptiskt anfall, svårt att andas, man svimmar eller har utslag som snabbt sprider sig) kan bara ett bålgetingstick eller mer kan vara akut och en anledning till att uppsöka akutvård.

Får man en svullen bula som är runt 30 cm i diameter eller ser tecken på att sticket har infekterats, kan det också vara bra att konsultera sjukvård. [källa] Om det inte är akut så är numret 1177 till Vårdguiden ett bra val att ringa för att konsultera vården i ett första steg.

Kort övergripande information om bålgetingar

Hur du känner igen bålgetingar

bålgeting närbild
Foto: Pexels

Bålgetingen är en större typ av geting, som är i en större storlek och är cirka 2-3 centimeter långa. De är också generellt fredligare i sitt temperament än typiska getingar.

Färgen går i svarta, gula, rödbruna och mörkbruna toner. Bålgetingen är utrotningshotad och kämpar för att inte bli utrotad.

Varför sticker bålgetingar människor och djur?

Det främsta skälet till att bålgetingar sticker människor och djur är att de känner sig hotade. Liksom de flesta djur så har de en försvarsmekanism, och detta är att stickas. Om de känner att de som individer är hotade, eller att deras hem är under attack eller hotat, kan de stickas. Sällan sticker de oprovocerat.

Sticken kan göra mer ont

Gifthalten i ett bålgetingstick är ibland högre än för vanliga getingar. Därför kan de göra mer ont. Den svenska typen är dock i samma giftskala som typiska getingar.

Individuella bålgetingar av vissa arter kan även stickas flera gånger. Vanligt för typiska getingar är annars att de dör efter att ha uträttat sitt stick.

När är bålgetingens högsäsong?

I Sverige påträffas bålgetingar och risken för bålgetingstick i synnerhet från och med slutet av maj. Juli är den absoluta högsäsongen. Mot september börjar bålgetingdrottningen gå in i dvala och bona upplöses.

De är aktiva framförallt under dagstid, särskilt när det är soligt och varmt.

Är bålgetingen fridlyst?

Många menar att man inte ska slå ihjäl bålgetingar då det är en utrotningshotad art. Dock så är inte bålgetingar fridlysta sedan år 2000 i Sverige. [källa] SVT rapporterade 2020 att det kan vara ett uppsving av den tidigare fridlysta bålgetingen man numera ser i landet och att de sprider sig över Sverige. [källa]

Om bålgetingarna är fridfulla och deras bo inte utgör någon fara så är det rekommenderat att låta dem vara, då de faktiskt kan göra nytta genom att hålla andra skadedjur borta och pollinera växter.

Den europeiska arten som finns i Sverige har i sin natur ett mer stillsamt temperament än andra getingar och är därför också mindre aggressiva. Försvarsradien när de känner att de är hotade runt sitt bo är på mellan två och tre meter, så närmare än så bör man inte gå.

Arter av bålgetingar utanför Sverige

Det finns utanför Sverige arter av bålgetingar som är klassade som mycket farligare. Främst talar man om den asiatiska bålgetingen, men denna finns alltså inte i Sverige. Denna är otäck delvis då den attackerar bin, som är viktiga för jordbruk och pollinering.

Under 2020 slog amerikanska jordbrukare larm om att de identifierat arten asiatisk bålgeting i USA. [källa]

Bålgetingstick

Hur ser ett bålgetingstick ut?

bålgetingstick på nära håll
Foto: David Carrington, Pexels

Ofta så känner man igen ett bålgetingstick på att huden runt sticket blir rött, upphöjt, och irriterat. Det kan även göra väldigt ont.

När bör man söka vård för ett bålgetingbett?

Om man har allergi mot getingar så kan ett bålgetingstick vara mycket allvarligt – giftet kan orsaka en livshotande allergisk reaktion som kallas anafylaxi, som kräver akut behandling med en adrenalinspruta i låret och omgående uppsökande av akutvård. [källa]

Tecken på bålgetingallergi efter ett bålgetingstick är [källa] (se även 1177 Vårdguidens artkel om insektsallergi):

 1. andningssvårigheter, såsom väsande andning
 2. svår svullnad i ansiktet, läpparna eller halsen
 3. matthet, illamående, ont i magen, magkramp
 4. klåda, främst i handflatorna, fotsulorna och hårbotten
 5. man spyr
 6. blodtrycket sjunker kraftigt
 7. svag eller kraftigt upphöjd puls
 8. nässelutslag (röda, upphöjda utslag) eller klåda i områden i kroppen på ställen som inte blivit stuckna (se 1177 Vårdguidens artikel om nässelutslag)

Källa: HealthLine.com, 1177.se

Med detta sagt: i de allra flesta fallen är bålgetingstick inget farligt

Att bålgetingstick från arter utanför Sverige innehåller mer gift gör att de brukar göra ondare än vanliga getingstick, men i Norden så är bålgetingstick ungefär likadana som de man kan få av typiska getingar. Experter menar att något enstaka bett för de allra flesta inte innebär någon fara, om man inte får de akuta symptomen, vet att man är allergisk mot bålgetingar, eller har underliggande hälsoproblem. [källa]

En normal reaktion på att bli stucken av ett bi, en geting eller en bålgeting inkluderar:

 1. klåda
 2. rodnad
 3. svullnad på stället där man blivit stucken

Nummer du kan ringa om du behöver konsultation och mår dåligt efter bålgetingstick

Det säkraste kan alltid upplevas vara att rådfråga någon kunnig när man mår dåligt.

Är det icke-akut så är en bra idé att hålla telefonnumret 1177 i minnet. Det är det nationella rådgivningsnumret för vårdkonsultation i Sverige, som du i Sverige kan ringa vid icke-akuta ärenden om du vill rådfråga och konsultera en vårdrådgivare. Är du utanför Sverige och har så kan du ringa telefonnumret + 46 771 11 77 00 för att komma i kontakt med svenska 1177 Vårdguiden.

Källa: 1177.se

Vad man kan göra om man blivit stucken och har milda symptom

Rengör och kyl ner

Om du har blivit stucken och det inte är akut (vilket det inte är för de allra flesta), så avlägsna försiktigt gadden (om den sitter kvar), och rengör sedan med fördel sticket med tvål och vanligt vatten, för att sedan försiktigt torka såret med en ren handduk eller bomullsull. [källa] Detta lindrar smärtan och minskar svullnaden.

Direkt efter rengöringen kan du med fördel sätta is mot sticket under 10 minuter för att lindra smärtan. Många experter lyfter att du inte bör ta till några andra åtgärder bortsett från vanligt vatten, tvål och is direkt efter bromsbettet, för att undvika ytterligare hudirritation runt såret.

 • Is är bra, men håll något mellan isen och huden för att skydda huden mot köldskador

Håll bettet rent och skyddat efter att du är klar med att kyla ner bettet med is. Du kan om du vill sätta ett bandage runt. [Källa] Detta för att förhindra en infektion.

Vidare behandling av bålgetingstick

Källor rekommenderar hydrokortison-kräm, som kan hjälpa vid smärta och svullnad. [källa] Vi rekommenderar att du frågar experter på antingen apotek eller inom sjukvården kring behandling. Vid just apotek finns det ofta finns kunniga experter tillgängliga som kan just sina sortiment.

Övriga sätt att på ett bra vis hantera ett bålgetingstick är:

 1. Undvik att klia runt sticket, eftersom det skadar huden eller ökar risken för en infektion.
 2. Undvik gärna kläder i nylon och ull över sticket – det är nämligen två material som ofta kan irritera huden runt ett sår eller stick.
 3. Återfukta huden med återfuktningskräm. Detta kan minska klådan runt bettet.
 4. Håll dig i kylan så mycket som möjligt.

När semester är i tankarna kan det vara lätt att glömma att packa salvor till när du åker, speciellt när det gäller saker som bromsbett som man relativt sällan råkar ut för. Ett vanligt problem på semester på platser världen över är just insektsbett.

Bålgetingbon

bålgetingbo
Foto: Pär Åström, Flickr

Som nämnt i avsnittet en bit ovan om huruvida bålgetingar är fridlysta, så är de inte det, men då de är hotade som art så är det rekommenderat att inte ge sig på deras bon om de inte utgör en direkt fara. Deras försvarsradie runt bålgetingbon är två till tre meter, så närmare är det inte rekommenderat att gå.

Spray mot bålgetingbon

Om man är försiktig och verkligen vill få bort dem så kan man testa med att använda en getingsprej direkt på boet. Dessa två nedan är från Granngården.se och finns att beställa hem via nätet i deras webbutik.

Länkarna nedan till dessa två rekommenderade getingsprejer är annonslänkar till Grangarden.se, Granngårdens webbutik:

 1. Läs mer och köp den naturliga Getingsprejen Geting Effekt hos Granngarden.se
 2. Läs mer och köp getingsprejen Master hos Granngarden.se

Att ta bort bålgetingbon och getingbon i allmänhet menar experter måste ske med stor försiktighet, då detta ofta innebär risker för att man blir stucken (flera gånger).

Om att ta bort bålgetingbon

Handskar, heltäckande skyddsklädsel, och bislöja bör absolut bäras när bålgetingbon är aktiva och man ska försöka avlägsna dem. När de fortfarande är små och under uppbyggnad vilket ofta är på vårkanten kan det vara en enklare uppgift om man gör det väldigt försiktigt.

Om att anlita skadedjursexpert

Experter på skadedjursbekämpning har erfarenhet och vana av att hantera skadedjur, och således av att bli av med getingar och bålgetingbon. Därför kan det kännas betryggande att involvera dem när det kommer till bålgetingar.

Att skadedjursexperter hanterar bålgetingbon genom sanering kan ingå i hemförsäkringen, så detta kan vara något man kan vilja undersöka först.

Att få jobbet utfört av en professionell inom yrket kan vara betryggande när det kommer till bålgetingbon. Detta beror på att just risken är hög för att bli stucken under bekämpningen av bålgetingboet. Att konsultera och anlita en expert kan därför vara ett bra alternativ när man misstänker att man har att göra med ett bålgetingbo.

Avslutande ord

Hoppas denna guide till bålgetingar, bålgetingstick och bålgetingbon är till din hjälp och att allting går bra om någon har stuckit sig.

Läs också:

Vidare läsning:

Alla våra artiklar om insektsbett och stick

Alla våra artiklar om skadedjur

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar