Sälgträd: Fakta, Plantering & Skötsel (Guide med Bilder)

I denna artikel ges en guide till både plantering och skötsel av trädarten sälg, med råd och tips kring vad man allra helst bör tänka på. Det är en lättskött trädart, och det allra viktigaste att tänka på vid plantering är valet av plats. Allt detta behandlar vi givetvis i guiden.

Sälg (latin: Salix caprea) är en typ av träd som är bland de första träden som knoppar på senvintern eller tidigt på våren. Knopparna följs kort därefter av vita, gula blommor, och detta medan majoriteten av andra växter fortfarande sover i sin vinterdvala. Sälgen kan därför pigga upp tidigt på våren och göra sitt närområde en stor tjänst genom sitt tidiga uppvaknande.

Träden är kortlivade och blir oftast 30-35 år gamla, och kan bli allt från 3,5-10m höga och 4,5m breda. Som för många andra typer av salix så är växtligheten hög, och sälg kan växa upp till 0,5-1 meter per år.

Sälgen hittas naturligt över hela Sverige, i skogar och skogsbryn samt i odlingslandskap, men inte på kalfjället. Det är således en härdig trätyp och förekommer i princip över hela landet.

Sälg är en uppskattad trädart

Att sälg blommar tidigt på året är till stor hjälp för pollinerande insekter såsom bin och humlor. Kort efter att de vaknar ur sin vinterdvala så kan dessa insekter ha en tuff period och behöva kämpa för att överleva, då många växtarter tar tid på sig att vakna efter vintern. Att därför ha en sälg som erbjuder nektar och pollen tidigt på året kan hjälpa dessa insekter enormt mycket.

Sälgens blomma närmas av ett bi
Foto: Piqsels

Att fler pollinerande insekter överlever och håller till intill en trädgård när senvåren och sommaren kommer tack vare en sälg, gör att övriga växter i sälgens närområde kommer att pollineras bättre, så att de blir ståtligare och mår bättre. Detta är en klar fördel med trädarten.

Pollinerande insekter är inte de enda som drar nytta av sälg, och ett dött träd kan fortfarande vara till stor hjälp för många olika typer av djur. Många djurarter lever i trädet, eller hittar sin mat vid det, både när det gäller skogs-, trädgårds- och odlingslandskap. Många insektsarter lägger även sina ägg under trädets bark, som senare kan bli till mat för hackspettar. Nästan 200 fjärilsarter lever kring sälgar under sin larvfas i Sverige, och 75 arter av skalbaggar får delar av sin mat från sälg. På vintern när snön tynger ner trädets grenar, äter harar med glädje sälgens skott.

Hur ser sälg ut?

Trädarten tillhör salixfamiljen, som är en växtfamilj inom vilken det är vanligt med tvåbyggare. Att sälg just är en art som är tvåbyggare innebär att den har distinkta hon- och hanplantor med en typ av blommor för varje kön.

Sälgens blad på nära håll
Sälgens blad. Foto: Wikimedia

Gemensamt för båda könen hos sälg är breda, runda blad, med böjda, ofta spetsiga ändar och tjocka, silkeslena strån på undersidan av bladen.

Hanplantorna har blomställningar som är silvergrå och runda, och som blir gula när de är mogna, vilket oftast är i mars månad. Honplantornas blomställningar är gröna. Trädet kan blomma i januari eller tidigt i februari.

Sälgens knoppar på nära håll
Foto: Pxfuel

Båda könen gör nytta. Detta genom att honplantorna producerar nektar och hanplantorna producerar pollen.

Plantering av sälg

Få träd är lika enkla att sköta som sälg, bara det placeras rätt. När du planterar ditt träd, ser du med fördel till att det är så litet som möjligt när det sätts på sin tilltänkta plats. Därför är sticklingsmetoden som beskrivs en bit nedan en bra metod.

Valet av plats är mycket viktigt

De gillar konstant fukt och full tillgång till sol, men kan överleva i delvis skugga. Har man trädet i skugga behöver man inte vattna det lika ofta och det kommer inte att bli lika stort som om det står i full sol.

Om du vill ha ett träd som växer till sin fulla potential och det finns ett vått, fuktigt område där du tillåts plantera trädet med utrymme för att trädrötterna sprids utan att inkräkta på övriga växter, exempelvis en bit ängsmark eller en hage, plantera det fördel där. De djupa rotsystemen som sprider sig långt gör arten till ett bra val för att hålla jorden på en kulle och för erosionsstyrning.

sälg på fält
Sälg på fält.
Foto: Max Pixel

Just valet av plats är en viktig aspekt i planteringen, för att kunna ge plats åt trädet och dess rötter. Välj därför en plats långt borta från husgrunder, trottoarer och staket. Trädets rötter går djupt ner i marken och kan också ge problem om de hamnar för nära underjordiska ledningar, så plantera dessa träd med avstånd från rör och liknande under jord.

 • Tips: Man kan med fördel konsultera en trädgårdsexpert när man har tänkt ut en plats för sitt träd, för att få bekräftat att det inte kommer att bli problematiskt att ha trädet just där. En expert kan vara väl värd att anlita och konsultera innan plantering, för valet av plats är den absolut främsta faktorn som kan bli problematisk.

Plantera via stickling

Sälg slår rot så lätt att avskurna grenar helt enkelt kan sättas direkt i fuktig jord på sommaren. Rötter utvecklas på en stickling inom några veckor.

Så här kan göra för att plantera sälg från grunden:

 • Lokalisera ett vuxet sälgträd som det går att ta en stickling från.
 • Skär av en gren som är ungefär lika tjock som en penna och minst 30 cm lång för den nya plantan. Välj en frisk gren och inte någon av de äldre gråfärgade grenarna som trädet potentiellt har.
 • Sätt sticklingen i marken, cirka en halvdecimeter under jord för stabilitet, och ha gärna ett par noder (de små knölarna längs grenen) ovanför marken.
 • Om du inte vill vänta till sommaren kan du ta med din stickling inomhus och sätta den i vatten. Sätt den sedan i jord utomhus när faran för frost är förbi för våren.

Sälg i kruka

Det går genom sticklingsmetoden ovan att plantera och ha sälgen i en kruka, åtminstone i några år innan den blir för stor.

Trädväxter behöver mycket näring, och i en kruka eller tunna är näringen begränsad, vilket också kommer att begränsa trädets tillväxt.

Jordtyp

Sälg är ett mångsidigt träd som trivs även i dålig jord. Dessa träd växer som våtmarkväxter i naturen, och de är vana vid dåliga förhållanden och genomgående fuktig jord.

Om du har områden i din trädgård som är dåligt dränerade kommer de flesta växter att kämpa för att överleva där. Däremot kommer sälgen att vara i sitt rätta element i dessa områden, och kommer att dra nytta av den kontinuerliga tillförseln av fukt.

sälg på landet

Dessa växter klarar sig också bra i andra jordtyper, inklusive väldränerad jord, så länge de förses med höga vattennivåer. De gillar dock allra främst konstant fuktig mark. Om jorden är för väldränerad kommer deras tillväxt att hämnas.

Om du kämpar för att hålla jorden runt din sälg fuktig, finns det några taktiker du kan använda för att hjälpa detta. Ett enkelt sätt att förbättra fuktinnehållet i din jord är att applicera ett lager komposttäckning (mull) runt växten, som fungerar som isolering för jorden. Detta hjälper till att förhindra dunstande av fukt, och hjälper jorden att hålla kvar vatten.

Skötsel

Sälgen är generellt en väldigt lättskött art. Nedan går vi igenom diverse aspekter av skötsel.

Vattning

De älskar fukt och trivs i deras naturliga livsmiljö där våta förhållanden är typiskt förekommande. De behöver jämnt fuktig jord och tål inte torka. De bör vattnas rejält några gånger i veckan under perioder med antingen liten eller ingen nederbörd, för att säkerställa att de får den mängden vatten de behöver.

 • En nyplanterad sälg som har fått växa till sig en säsong behöver ungefär 25-30 liter vatten per vecka under våren och sommaren.
sälg under tidig vår en solig dag
Foto: Wikimedia

Beskärning

Beskärning främjar tillskottet av nya grenar och gör så att man ser till att de har gott om utrymme att växa utan att vidröra redan existerande grenar. Beskärningen resulterar dessutom i mer blommor.

Målet med beskärningen är att öka storleken på buskaget i sidled, och samtidigt begränsa deras uppåtgående tillväxt. Beskärning hjälper också till att förebygga sjukdomar, svampar och insektsproblem.

En rundad form är att föredra för sälg. Nya skott kommer genom denna form att uppmuntras till att komma underst i grenverket.

Vintermånaderna är ett utmärkt tillfälle att beskära sälg, för att man då kan ta vara på att den är i vinterdvala.

Ett effektivt sätt är att göra på följande sätt när sälgen fortfarande är relativt ung:

 1. Beskär topparna på grenar som bär blommor
 2. Ta bort alla döda grenar.
 3. Beskär cirka en tredjedel av de äldsta grenarna. De äldsta grenarna är de gråfärgade.
 4. Bestäm var de nyaste (brunfärgade) grenarna är (den kraftiga nya tillväxten kommer längre ned på stammarna). Topparna på dessa grenar kommer att tjäna som en indikator för hur dina återstående snitt ska göras.
 5. De återstående skärningarna kommer att göras på grenarna som du började med att beskära och som bar blommor. Beskär dessa till samma nivå som de nyaste grenarna. Använd med fördel en sekatör.
 6. Grenar som korsar eller kolliderar med en annan gren bör tas bort. De stör varandra och minskar antalet blommor.
 7. Upprepa denna process tre år i rad. Efter detta har alla de äldsta grenarna tagits bort.

Hur du än bestämmer dig för att din sälg behöver beskäras så går detta generellt mycket bra. Du kan till och med beskära den ner till marken och den kommer fortfarande att komma upp igen.

sälg till påsk
Sälg är för många förknippat med påsk!

Avslutande ord

Hoppas denna artikel är till hjälp och att du tyckte att den var intressant!

Alla artiklar om att odla och plantera från oss på Hemmanytt hittas här.

Källor:

[1] https://www.thespruce.com/planting-pussy-willow-trees-for-spring-2130899

[2] https://www.gardeningknowhow.com/

[3] Goat willow – a keystone species : Visaskogen

Lämna en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Frida Jakobsson
Frida Jakobsson
Frida är redaktör här på Hemmanytt. En självlärd och nyfiken hem- och matfantast som har som mål att skriva användbara och inspirerande artiklar som gör att man vågar prova något nytt!

Kategorier för vidare läsning:

Dela gärna artikeln om du gillade den!

Relaterade artiklar